Βικιεπιστήμιο:Bots/ArthurBot

Από Βικιεπιστήμιο
Αυτή η σελίδα φιλοξενεί το αρχείο της ψηφοφορίας για την εκλογή ενός bot, η ψηφοφορία όμως έχει τελειώσει και γι' αυτό το λόγο η σελίδα είναι προστατευμένη. Επισκεφτείτε τη σελίδα των ενστάσεων αν υπάρχει πρόβλημα με την εκλογή αυτού του bot.


Ψηφοφορίες για ιδιότητα μποτ[επεξεργασία]

Χρήστης:ArthurBot[επεξεργασία]

Πρόταση: Hi, I would like to request for a flag for my bot. As you may have noticed, I've recently cluttered your recent changes with many contributions. That's because I have been going through your pages and categories and looking up their equivalents on other Wikiversities. Anyway, my bot is a standard Pywikipedia bot with a global flag and has already made over 340.000 contrinutions on many projects. If you have any questions or need me to prove the bot's functionality more, feel free to ask. :-) Best regards, --Mercy 15:19, 12 Ιανουαρίου 2009 (UTC)[απάντηση]

Αποδοχή: Πρόταση από τον ίδιο τον χρήστη

Έναρξη ψηφοφορίας: 16:50 12 Ιανουαρίου 2008 (UTC)

Λήξη ψηφοφορίας: 16:50 19 Ιανουαρίου 2008 (UTC)

Υπέρ[επεξεργασία]
Κατά[επεξεργασία]
Χωρίς γνώμη[επεξεργασία]
Συζήτηση[επεξεργασία]

Εάν γίνει αποδεκτό αυτό το μποτ θα είναι το πιο έμπειρο μέσα στο Βικιεπιστήμιο καθώς συμμετέχει σε πάρα πολλά εγχειρήματα και έχει αρκετές σημαίες μποτ και στα wikiversities νομίζω ότι πρέπει να του δώσουμε τη σημαία. Επίσης δεν έχουμε πάρα πολλά μποτ έχουμε 3 εκ των οποίων το ένα inactive, το άλλο κάνει λίγες επεξεργασίες που και που, και το μποτ του assassingr ο οποίος μάλλον δεν μπορεί να συμμετάσχει αυτόν τον καιρό και για αυτό το λόγο δεν λειτουργεί και το μποτ του.--ZaDiak(T)(C)@ 16:58, 12 Ιανουαρίου 2009 (UTC)[απάντηση]


Απόφαση: Υπέρ, 4-0-0