Πράξεις διανυσμάτων

Από Βικιεπιστήμιο

Οι πράξεις των διανυσμάτων αναλύονται:

Προαπαιτούμενη γνώση[επεξεργασία]

  • Ευκλείδια γωμετρία
  • κανόνας του δεξιού χεριού (μόνο για το εξωτερικό γινόμενο)
  • Η εξοικείωση με τη στοιχειώδη άλγεβρα θα βοηθήσει πολύ στην κατανόηση του κεφαλαίου