Συζήτηση Βικιεπιστημίου:Οδηγός μορφοποίησης άρθρων

Τα περιεχόμενα της σελίδας δεν υποστηρίζονται σε άλλες γλώσσες.
Από Βικιεπιστήμιο

Μεταφέρω εδώ μία συζήτηση απ' την αγορά ως έχει, και πλέον η συζήτηση θα συνεχιστεί εδώ.


Δημιουργώ αυτό το θέμα ώστε να ανταλλάξουμε απόψεις σχετικά με την μορφοποίηση των άρθρων, ώστε να δημιουργηθεί μια σελίδα οδηγιών προς τους χρήστες για την καλύτερη μορφοποίηση των άρθρων. Με αυτό τον τρόπο θα πετύχουμε και ποιοτικό περιεχόμενο, αλλά και εμφανίσιμα άρθρα που προσελκύουν τους αναγνώστες για την χρήση του Βικιεπιστημίου και, αισιόδοξα, τη συμμετοχή τους σε αυτό. Πιστεύω ότι ο τρόπος της μορφοποίησης των κειμένων θα πρέπει να προσαρμόζεται σύμφωνα με τα εξής κριτήρια:

 • Το σκοπό του άρθρου: Διαφορετικά θα πρέπει να μορφοποιείται ένας οδηγός χρήσης ενός αντικείμενου ή λογισμικού από έναν οδηγό συμπεριφοράς σε ένα εργαστήριο ή εκπαιδευτικο υλικό σχετικά με ένα επιστημονικό θέμα. Ως απτό παράδειγμα μπορώ να αναφέρω τον οδηγό εγκατάστασης Ubuntu Linux σε αντιπαράθεση με το λεξιλόγιο της Εσπεράντο για τον χρόνο.
 • Το επιστημονικό επίπεδο και το κοινό στο οποίο απευθύνεται: Κατά κανόνα τα άρθρα τα οποία απευθύνονται σε κοινό προσχολικής ή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει να περιέχουν εύκολες, συνηθισμένες λέξεις και εικόνες ώστε να είναι οπτικά ευχαριστά και να προσελκύουν το ενδιαφέρον των παιδιών. Κάτι τέτοιο είναι αναγκαίο αλλά σε λιγότερο βαθμό για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ τα κείμενα που αφαιρούν πανεπιστημιακό επίπεδο γνώσεων ή πρωτότυπη έρευνα θα πρέπει να προσαρμόσουν το λεξιλόγιό τους ώστε να πετύχουμε τόσο μεγαλύτερο βαθμό επιστημονικής ακρίβειας όσο και κατανόησης.
 • Το βαθμό διαδραστικότητας με τον χρήστη: Κατά καιρούς έχουν δημιουργηθεί διάφορα τεστ στο αγγλικό Βικιεπιστήμιο με φόρμες (που συνήθως χρησιμοποιούν κουμπιά πολλαπλής επιλογής ώστε να υλοποιήσουν τεστ πολλαπλής επιλογής), και σαφώς κάτι τέτοιο είναι ευπρόσδεκτο και ίσως κάποια στιγμή υλοποιηθεί στο ελληνικό ΒΕ. Οι γενικοί κανόνες μορφοποίησης άρθρων δεν θα πρέπει να ισχύουν σε αυτή την περίπτωση, όπου θα πρέπει να συμφωνηθούν διαφορετικοί κανόνες για τη μορφοποίηση αυτών των ερωτήσεων.
 • Το θέμα του άρθρου: Υπάρχει περίπτωση θέματα διαφορετικού περιεχομένου να χρειάζονται διαφορετική μορφοποίηση. Προσωπικά θα συνιστούσα να κρατήσουμε ίδιες γραμμές για όλα τα θέματα και άμα προκύψει κάποια ανάγκη να συζητηθεί απ' την κοινότητα και σε περίπτωση συμφωνίας να κάνουμε τις αντίστοιχες ενέργειες.

Αυτές είναι λίγες τροφές για σκέψεις, παρακαλώ μοιραστείτε και εσεις τις απόψεις σας ώστε να συζητηθουν και να δημιουργήσουμε μια σελίδα στον χώρο Βικιεπιστήμιο:Οδηγός μορφοποίησης άρθρων ώστε να συμφωνήσουμε για αυτές τις υποδείξεις. Μπορούμε επίσης να εξετάσουμε και τις αντίστοιχες οδηγίες από την Βικιπαίδεια, αλλά πρέπει να έχουμε υπόψιν μας τις διαφορές μεταξύ των εγχειρημάτων. ---- (προφίλ|chit chat|email) 11:08, 20 Σεπτεμβρίου 2008 (UTC)Απάντηση[απάντηση]


Τα κριτήρια τα οποία προτείνεις με βρίσκουν συμφωνη, μια μικρή ένσταση: νομίζω ότι το θέμα και ο σκοπός του άρθρου είναι παρόμοια (ίσως κάνω λάθος). Τα παρακάτω προέρχονται από προσωπική εμπειρία, δεν είμαι ειδήμων για παιδαγωγικά θέματα και θεωρώ τη συζήτηση δύσκολη. Στον οδηγό που προτείνεις πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν:

 1. Γενικές οδηγίες οι οποίες να ακολουθούνται σε κάθε μάθημα
 2. Ειδικές οδηγίες, ανάλογες με το σκοπό του μαθήματος, το κοινό και το βαθμό διαδραστικότητας.
 • Γενικές οδηγίες

Κάθε μάθημα ανεξαρτήτως θέματος θα πρέπει να έχει εισαγωγική σελίδα, όπου να αναφέρεται ο σκοπός του μαθήματος, πιθανόν κάποια προτεινόμενα βιβλία ή προτεινόμενοι σύνδεσμοι και μια λίστα με περιεχόμενα. Λίγο-πολύ τα περισσότερα μαθήματα το τηρούν αυτό.

Το κείμενο (όπου υπάρχει) σε ένα μάθημα/άρθρο πρέπει να είναι γραμμένο με όσο το δυνατόν απλή σύνταξη, να είναι χωρισμένο σε παραγράφους, με σημειώσεις όπου χρειάζεται, πίνακες και εικόνες, χωρίς ωστόσο υπερβολική μορφοποίηση. Π.χ. δε θα πρέπει να έχει υπερβολικά πολλά έντονα ή πλάγια γράμματα, το ίδιο και ισχύει και για τις υπογραμμίσεις. Οι λίστες (αριθμημένες ή μη) χρησιμοποιούνται για απαρίθμηση ή διάκριση περιπτώσεων.

Οι τίτλοι των μαθημάτων/άρθρων πρέπει να είναι απλοί, συγκεκριμένοι και να μη δημιουργούν σύγχιση με άλλους τίτλους. Π.χ. ένας τίτλος "Εισαγωγή" είναι πολύ ασαφής. Κάπου επίσης είδα το "Χημεία - μια επιστήμη έρευνας και εφαρμογής", το οποίο δε μου άρεσε καθώς και άλλες επιστήμες (οι περισσότερες ίσως) είναι επιστήμες έρευνας και εφαρμογής. Περισσότερα γράφω παρακάτω ανάλογα με το κοινό.

 • Ειδικές οδηγίες

Νομίζω ότι ουσιαστικά πρέπει να κατηγοριοποιήσουμε τα μαθήματα με βάση το περιεχόμενό τους.

 • Σκοπός του άρθρου

Προτείνω αρχικά τις εξής κατηγορίες:

 1. Άρθρα για γλώσσες
 2. Άρθρα θετικών-εφαρμοσμένων επιστημών
 3. Άρθρα πιο θεωρητικών επιστημών
 • Κοινό στο οποίο απευθυνόμαστε

Συμφωνώ με όσα προτείνεις, πιστεύω όμως ότι σε κάθε βαθμίδα πρέπει να είμαστε ακριβείς. Η ακρίβεια άλλωστε τις περισσότερες φορές χρησιμοποιεί απλή και ξεκάθαρη γλώσσα ;). Προτείνω τις εξής κατηγορίες:

 1. 1οβάθμια εκπαίδευση - Απλή γλώσσα, ωραίες εικόνες.
 2. 2οβάθμια εκπαίδευση - Απλή γλώσσα χωρίς όμως να υποβαθμίζουμε το επίπεδο αντίληψης, ιδιαίτερη προσοχή στις έννοιες, εικόνες χωρίς να φτάνουμε όμως σε υπερβολές.
 3. 3οβάθμια εκπαίδευση - Ιδιαίτερα προσεγμένα κείμενα, με απλή σύνταξη ώστε να είναι ευκολονόητες οι πιθανόν δύσκολες έννοιες που παρουσιάζονται
 4. Τεχνική εκπαίδευση - Γλώσσα που μπορεί να περιλαμβάνει επίσης τεχνικές εκφράσεις, περιγραφή εργαλείων κλπ.
 5. Δια βίου εκπαίδευση - Να λαμβάνουμε υπόψιν ότι παρά την απλότητα των θεμάτων απευθυνόμαστε σε μεγάλους, ώστε να μην υπεραπλουστεύεται η γλώσσα.
 • Βαθμός διαδραστικότητας

Νομίζω ότι είναι περισσότερο θέμα προτύπων και κώδικα, σε γενικές γραμμές προτείνω τέτοια τεστ να βρίσκονται σε ξεχωριστές σελίδες/ενότητες σε κάποιο μάθημα.

Νομίζω καλύτερο είναι να μεταφερθεί η συζήτηση σε συζήτηση του οδηγού για να μπορούμε να δημιουργήσουμε και κάποιο προσχέδιο. Εδώ καλό είναι να μπει ένας σύνδεσμος προς εκεί.--lady 17:03, 20 Σεπτεμβρίου 2008 (UTC)Απάντηση[απάντηση]

Για τη δομή άρθρου προτείνω να αρχίσουμε με το κείμενο από τις οδηγίες της Βικιπαίδειας:

Οι παράγραφοι που αποτελούνται από μια ή δυο προτάσεις θα πρέπει να αποφεύγονται, καθώς κόβουν τη ροή του κειμένου. Με το ίδιο κριτήριο, μια παράγραφος διαβάζεται πιο δύσκολα αν ξεπεράσει ένα ορισμένο μέγεθος. Οι επικεφαλίδες, που δημιουργούν μια νέα ενότητα στο κείμενο, βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση ενός άρθρου και εμφανίζουν και τον πίνακα περιεχομένων. Οι επικεφαλίδες έχουν σειρά μεγέθους, και πρέπει να ξεκινάτε με μια

==Επικεφαλίδα==

συνεχίζοντας με μια

===Υποεπικεφαλίδα===

και μια

====Υπο-υποεπικεφαλίδα====

κ.λ.π.

Τα άρθρα γενικά περιλαμβάνουν παραγράφους κειμένου κι όχι αριθμημένες λίστες. Όμως μερικές φορές η χρήση μιας λίστας με κουκίδες ή αριθμούς μπορεί να "σπάσει" ένα μεγάλο, μονολιθικό κομμάτι κειμένου, ειδικά αν το θέμα απαιτεί μεγάλη προσπάθεια από τους αναγνώστες. Οι λίστες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται υπερβολικά μέσα στο κείμενο, αλλά είναι συνηθισμένες στα παραρτήματα στο τέλος του άρθρου. Όπως και με τις παραγράφους, ενότητες και υποενότητες πολύ μικρές σε μέγεθος φορτώνουν το άρθρο και εμποδίζουν την ροή του. Μικρές παράγραφοι και μεμονωμένες προτάσεις συχνά δεν δικαιολογούν τη χρήση υποεπικεφαλίδας, και σε τέτοιες περιπτώσεις είναι προτιμότερη η χρήση λιστών.--lady 07:25, 21 Σεπτεμβρίου 2008 (UTC)Απάντηση[απάντηση]

Διακρίνω το θέμα με το σκοπό με την έννοια ότι το θέμα αναφέρεται στο τύπο του περιεχομένου που περιέχει και ο σκοπός στον λόγο για τον οποίο έχει γραφεί. Ας κάνω τον εαυτό μου πιο κατανοητό με ένα παράδειγμα, δυο άρθρα μπορούν να έχουν ως θέμα την χρήση του οδοντικού νήματος, το ένα όμως να αποτελεί μια (πρωτότυπη ίσως) έρευνα σχετικά με τη χρήση του και το άλλο έναν πρακτικό οδηγό χρήσης του νήματος. Αν χρειάζεται να το εξηγήσω καλύτερα παρακαλώ πείτε μου και θα προσπαθήσω. Συμφωνώ με τις θέσεις σου για την λίστα, προσθέτοντας ότι όταν υπάρχουν μικρές προτάσεις ή παράγραφοι, καλό θα ήταν να προσπαθούμε να τις ομαδοποιήσουμε αν γίνεται και δίνει περισσότερη συνοχή στο κείμενο. ---- (προφίλ|chit chat|email) 09:08, 21 Σεπτεμβρίου 2008 (UTC)Απάντηση[απάντηση]


Γενικά συμφωνώ και με τις προτάσεις και των δύο σας. Τις βρίσκω καλές και νομίζω πως θα μπορούσαν να φανούν πολύ χρήσιμες όταν δημιουργηθεί αυτός ο οδηγός. Κατα τη γνώμη μου:

 • Θα πρέπει να συμπεριλάβουμε πρώτα από όλα κάποιες γενικές κι έπειτα ίσως και ειδικές όπως πρότεινε η λαίδη. Σε αυτές θα πρέπει να δίνονται οδηγίες για εισαγωγή (πως να εξηγήσει το θέμα και τ οσκοπό του μαθήματος), για διαχωρισμό του μαθήματος (τι να πει και με ποια σειρά) και να γίνεται σαφές που πρέπει να συμπερληφθεί αυτή η σελίδα (σύμφωνα με τη δομή του ΒΕ Σχολή, Τμήμα, Τομέας -κυρίως μεταξυ των 2 τελευτάιων-)
 • 1ο κριτήριο-Σκοπός: Εδώ θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για ποια σχολή προορίζεται κι αν θα είναι σελίδα π.χ. οδηγιών χρήσης κάποιου πράγματος ή αν θα είναι μέρος ενός μαθήματος. Η κατηγοριοποίση που προτείνω είναι:
 1. Οδηγός χρήσης κάποιου πράγματος
 2. Μέρος ενός μαθήματος
 3. Μάθημα
 4. Ερευνητική δραστηριότητα (ναι υπάρχει κι αυτή στα wvs)
 5. Συλλογικό πρόγραμμα (Διεξαγωγή σχεδίων με ομαδική δραστηριότητα μαθαίνωντας μέσα από αυτήν)
 • 2ο κριτήριο-Κοινό:
 1. Πρωτοβάθμια εκπαίδευση: Πλούσια σε εικόνες, με απλουστευμένη γλώσσα και όσο το δυνατόν πιο προσιτές προς τα μικρά παιδιά σελίδες.
 2. Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: Στο γυμνάσιο, γλώσσα όχι πολύ πολύπλοκη, με μερικές εικόνες για όσο το δυνατόν καλύτερη εμπέδωση. Στο λύκειο όχι περιορισμούς στη γλώσσα χωρίς κατ' ανάγκην εικόνες αλλά τουλαχιστον περιγραφικά κείμενα ώστε να γίνονται αύκολα κατανοητά.
 3. Τριτοβάθμια εκπαίδευση: Όσο το δυνατόν πιο πολύπλοκη γλώσσα έτσι ώστε να εμπλουτιστεί το λεξιλόγιο και να μυηθούν οι μαθητές πολύ πιο εύκολα στο σύστημα.
Στις υπόλοιπες κατηγορίες με κάλυψε η λαίδη.
 • 3ο κριτήριο-Βαθμός διαδραστικότητας: δεν μου φαίνεται τόσο σημαντικό όσο τα προηγούμενα αλλά σε γενικές γραμμές έχω καλυφθεί από τους προλαλήσαντες.
 • 4ο κριτήριο-Θέμα: Κατα τη γνώμη μου είναι διαφορετικό από τον σκοπό. Η κατηγοριοποίηση που προτείνω είναι η εξής:


 1. Άρθρα για γλώσσες(Αγγλικά)
 2. Άρθρα για θετικές επιστήμες(Φυσική)
 3. Άρθρα για θεωρητικές επιστήμες(Ιστορία)
 4. Άρθρα για κοινωνικές επιστήμες(Οικονομικά)

--ZaDiak(T)(C)@ 16:57, 26 Σεπτεμβρίου 2008 (UTC)Απάντηση[απάντηση]

Μια μικρή ερώτηση από μένα. Τα άρθρα θα τα γράφουμε στον α' πληθυντικό ή β' πληθυντικό;--konsnos 22:58, 6 Οκτωβρίου 2008 (UTC)Απάντηση[απάντηση]

Konsnos κατά τη γνώμη θεωρώ στον α'πληθυντικό αλλά αν τα γραψει κάποιος στον γ' πληθυντικό δεν έγινε και τίποτα (δεν υπάρχει πρόβλημα δηλαδή, μπορείς να τα γράψεις σε όποιο πρόσωπο θέλεις).--ZaDiak(T)(C)@ 13:22, 7 Οκτωβρίου 2008 (UTC)Απάντηση[απάντηση]
Ρωτάω για να υπάρχει μια ομοιογένεια στα άρθρα μας. Πάντως εντάξει, θα τα γράφω σε όποιο νομίζω πως ταιριάζει καλύτερα στο κάθε άρθρο.--konsnos 14:03, 7 Οκτωβρίου 2008 (UTC)Απάντηση[απάντηση]
Προτιμώ α΄ πληθυντικό, αλλά σε ορισμένα σημεία χρησιμοποιώ και β΄ πληθυντικό για έμφαση. Π.χ. "...πρέπει να προσέξετε..." είναι πιο άμεσο και νομίζω τυπώνεται ευκολότερα από το "...πρέπει να προσέξουμε...". Νομίζω ότι το πρόσωπο εξαρτάται περισσότερο από το άρθρο. Θα πρότεινα να αποφύγουμε τα α΄ και β΄ ενικό, δε νομίζω όμως ότι μπορεί να τεθεί αυστηρός κανονισμός.--lady 17:17, 7 Οκτωβρίου 2008 (UTC)Απάντηση[απάντηση]