Συνδεσμολογία αντιστατών

Από Βικιεπιστήμιο

Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να συνδέσουμε αντιστάσεις μεταξύ τους, με σύνδεση σε σειρά ή σύνδεση παράλληλα. Και στις δύο περιπτώσεις μπορούμε χρησιμοποιώντας τους νόμους του Kirchhoff και τον νόμο του Ohm να βρούμε τις σχέσεις που συνδέεουν την τάση, το ρεύμα και την τιμή της αντίστασης του στοιχείου. Ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα που προκύπτει από αυτήν την ανάλυση, είναι η αντικατάσταση δύο ή περισσότερων αντιστάσεων από μία (η οποία καλείται Ισοδύναμη Αντίσταση ) που θα έχει τα ίδια κυκλωματικά στοιχεία, δηλαδή ένταση ρεύματος και πτώση τάσης, με όλες μαζί. Αυτό πολλές φορές αποδεικνύεται ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, καθώς μας βοηθάει να απλοποιήσουμε το κύκλωμάς μας σε μεγάλο βαθμό, κάνοντας έτσι την ανάλυσή του ευκολότερη.

Σύνδεση σε σειρά[επεξεργασία]

Ο κυκλωματικός συμβολισμός για n αντιστάτες που συνδέονται σε σειρά

Στη σύνδεση σε σειρά (ή εν σειρά όπως μερικές φορές λέγεται) συνδέουμε δύο ή περισσότερους αντιστάτες μεταξύ τους έτσι ώστε να έχουν κοινό μόνο ένα κόμβο. Με απλά λόγια, η σύνδεση σε σειρά προκύπτει όταν ενώνουμε το ένα άκρο ενός αντιστάτη με ένα άκρο ενός άλλου αντιστάτη, χωρίς βέβαια να ενώνουμε και τα άκρα που απομένουν μεταξύ τους. Με αυτόν τον τρόπο το ρεύμα που θα περνάει από τη μία αντίσταση θα περνάει και από τις υπόλοιπες με την ίδια ένταση.

Η ολική αντίσταση τότε δίνεται από τον τύπο:

Aς σημειωθεί ότι στη σύνδεση σε σειρά η ολική αντίσταση είναι μεγαλύτερη και από την πιο μεγάλη αντίσταση του κυκλώματος

Παράλληλη σύνδεση[επεξεργασία]

Στην παράλληλη σύνδεση συνδέουμε δύο ή περισσότερους αντιστάτες μεταξύ τους ώστε να εφαρμόζεται στα άκρα τους κοινή τάση.

Σε αυτή την περίπτωση, η ολική αντίσταση δίνεται από τον τύπο:

Aς σημειωθεί ότι στην παράλληλη σύνδεση η ολική αντίσταση είναι μικρότερη και από την πιο μικρή αντίσταση του κυκλώματος