Βικιεπιστήμιο:Πεδίο της έρευνας/Πολιτική

Από Βικιεπιστήμιο
Πολιτικές του Βικιεπιστημίου
Έρευνα

Ερευνητικές Οδηγίες
Σκοπός της έρευνας
Επιτροπή αναθεώρησης

H πρόταση προγράμματος Βικιεπιστήμιο περιέλαβε έναν ρόλο για έρευνα μέσα στο πρόγραμμα Βικιεπιστήμιο. Πολλοί τύποι μορφωμένων ερευνητικών δραστηριοτήτων οδηγούν φυσικά στη νέα γνώση που δεν υπάρχει ακόμα μέσα στις προηγουμένως δημοσιευμένες πηγές. Με την ενθάρρυνση και τη φιλοξενία τέτοιας έρευνας, το Βικιεπιστήμιο αντιμετωπίζει τις προκλήσεις και τα πιθανά προβλήματα που καλύπτονται από ένα σύνολο γραμμών έρευνας. Οι συμμετέχοντες στο Βικιεπιστήμιο συμμετέχουν σε ένα ευρύ φάσμα των μορφωμένων ερευνητικών δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν την εκπαιδευτική αποστολή του Βικιεπιστημίου. Εντούτοις, δεν είναι όλοι οι τύποι ερευνών κατάλληλοι για το Βικιεπιστήμιο. Αυτή η σελίδα παρέχει παραδείγματα τύπων ερευνητικών δραστηριοτήτων που είναι κατάλληλοι για το Βικιεπιστήμιο και απαριθμεί τους τύπους ερευνών που δεν είναι ευπρόσδεκτοι.

Δευτερεύουσα έρευνα[επεξεργασία]

Μορφωμένη αξιολόγηση της υπάρχουσας γνώσης (δευτερεύουσα έρευνα, βιβλιογραφική επισκόπηση) είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα πολλών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Βικιεπιστήμιο. Το Βικιεπιστήμιο προωθεί και παγιοποιεί όλη την τέτοια δευτεροβάθμια έρευνα που προκύπτει από την εξερεύνηση των στόχων εκμάθησης των συμμετεχόντων του Βικιεπιστήμιου, ακόμα κι αν οδηγούν σε ένα "νέα αφήγημα ή μια ερμηνεία". Όλοι οι συμμετέχοντες του Βικιεπιστημίου καλούνται να παραθέσουν πηγές που είναι αξιόπιστα και επαληθεύσιμα (παραδείγμα). Η δευτερεύουσα έρευνα είναι μια θεμελιώδης ικανότητα για τους συντάκτες Wikiversity. Κάποια συγχώνευση βιβλιογραφικών επισκοπήσεων χωρίς ραφή στα τρέχοντα εκπαίδευση-προσανατολισμένα στον ερευνητικά προγράμματα που παράγουν τα νέα αρχικά ερευνητικά αποτελέσματα (παράδειγμα).

Πρωτότυπη έρευνα[επεξεργασία]

Διάφοροι τύποι αρχικών ερευνητικών προγραμμάτων έχουν αρχίσει στο αγγλικό Βικιεπιστήμιο. Μερικά προγράμματα γυρίζουν το εσωτερικό και ερευνούν τη δυναμική των βικι-βασισμένων μαθητικών κοινοτήτων. Πολλές μεγάλες δημόσιες βάσεις δεδομένων είναι τώρα απευθείας προσβάσιμες. Μερικά ερευνητικά προγράμματα Βικιεπιστημίου ενθαρρύνουν τους συμμετέχοντες στο Βικιεπιστήμιο για να εξερευνήσουν τις σε απευθείας σύνδεση βάσεις δεδομένων και να εκτελέσουν την έρευνα χρησιμοποιώντας το στοιχείο που έχει συλλεχθεί από άλλες. Αλλα προγράμματα καλούν τους συμμετέχοντες του Βικιεπιστήμιου για να συλλέξουν τα νέα στοιχεία. Κατωτέρω είναι μερικά παραδείγματα του ανάληψης της αρχικής έρευνας που θεωρούνται στο πλαίσιο του Βικιεπιστημίου. "" (παρακαλώ προσθέστε άλλων από μη-αγγλικά Βικιεπιστήμια)""

Έρευνα για τα wikis[επεξεργασία]

Μερικές δραστηριότητες πρωτότυπης έρευνας κατευθύνονται προς την ενδοσκοπική ανάλυση για το πώς τα wikis μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο για να υποστηρίξουν την εκμάθηση. Παραδείγματα:

Αναπτύσσοντας το Βικιεπιστήμιο μέσα από δραστήρια έρευνα υπό τη μεγαλύτερη έννοιά της, η ερώτηση που αυτό το πρόγραμμα θα εξετάσει είναι "γιατί Βικιεπιστήμιο;" Με άλλα λόγια: γιατί υπάρχει το Βικιεπιστήμιο, και τι η ύπαρξή του σημαίνει για τον κόσμο της εκπαίδευσης, και για σας και με; Το Βικιεπιστήμιο είναι μια αποθήκη των υλικών εκμάθησης, ένας πόρος για την μόνος-μελέτη, ένα διάστημα για τη συνεργασία, ένα διάστημα στο οποίο να μάθει σε συνεργασία, ένα διάστημα που εξερευνούν για την εκμάθηση, ένα διάστημα που μαθαίνει για τη διδασκαλία, κ.λπ. Έτσι, πώς το Βικιεπιστήμιο κάνει όλο αυτό - "πώς" από την άποψη "με ποια μέσα" - και, αποφασιστικά, "από ποιες τιμές".

Μαθαίνοντας να μαθαίνεις ένα wiki τρόπο - που χρησιμοποιεί τα wikis ως εργαλεία για είναι μια νέα και εξελισσόμενη κοινωνική πρακτική. Εάν το Βικιεπιστήμιο πρόκειται να πετύχει, πρέπει να μάθουμε πώς να κάνουμε την καλύτερη χρήση των wikis για την εκμάθηση. Αυτό το πρόγραμμα στοχεύει να είναι ένα υπόδειγμα για το πώς ένα wiki μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκμάθηση και να καθαρίσει, να αναπτυχθεί και να επεκταθεί στην κοινωνική πρακτική της χρησιμοποίησης των wikis για την εκμάθηση.

Έρευνα χρησιμοποιώντας τις δημόσιες βάσεις δεδομένων[επεξεργασία]

Το παρατηρητικό πρόγραμμα εκμάθησης αστρονομίας αναπτύσσει τις δραστηριότητες για τους συμμετέχοντες που τις καθοδηγούν μέσω της ίδιας διαδικασίας που ένας αστρονόμος χρησιμοποιεί για να αναλύσει τα στοιχεία. Συμμετέχοντες στο πρόγραμμα πλανητών ερευνούν τα στοιχεία τηλεσκοπίων για να βρουν τους πλανήτες τα απόμακρα αστέρια σε τροχιά. Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια μαθαίνοντας ομάδα όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να συγκρίνουν τις σημειώσεις και να τεκμηριώσουν τη διαδικασία αναζήτησης και να δημιουργήσουν μια εκτεταμένη δραστηριότητα εκμάθησης για τα exoplanets. Καμία προγενέστερη εμπειρία δεν απαιτείται οι συμμετέχοντες παίρνουν τις βαθμιαίες οδηγίες για το πώς να πάρουν αρχισμένοι.

Έρευνα που χρησιμοποιεί τα στοιχεία που συλλέγονται από τους συμμετέχοντες wiki[επεξεργασία]

Συμμετέχοντες στο διαδρομή ρολογιών παρακολουθεί και εκθέτει τους χρόνους άνθισης των wildflowers και άλλων εγκαταστάσεων. Τα ρολόγια άνθισης κρατιούνται από τους κηπουρούς, οικολόγοι, και άλλοι που καταγράφουν τις χρονικές του έτους διαφορετικές εγκαταστάσεις είναι στην άνθιση. Αυτό το πρόγραμμα προσπαθεί να μειώσει τα αποτελέσματα των ανώμαλων στοιχείων σε μία προσπάθεια να παραχθούν οι χάρτες των γεωγραφικών "ζωνών" που μπορούν τελικά να χρησιμοποιηθούν κατά την περιγραφή του αναμενόμενου χρόνου άνθισης εγκαταστάσεων σε μια συγκεκριμένη περιοχή.

Ανεπιθύμητη έρευνα[επεξεργασία]

Η πρωτότυπη έρευνα πραγματοποιείται για πολλούς λόγους, όχι που είναι συμβατοί με την αποστολή και το σχήμα του προγράμματος Βικιεπιστήμιο. Ο ακόλουθος είναι παραδείγματα των ερευνητικών δραστηριοτήτων που είναι πέρα από την εκπαιδευτικές αποστολή και τις ικανότητες του Βικειπιστήμιου: * έρευνα "μάρκετινγκ" που προωθεί ένα συγκεκριμένο εμπορικό προϊόν ή έναν πολιτικό υποψήφιο ή οποιοδήποτε άλλοδήποτε είδος έρευνας που έχει ως στόχο του κάτι έξω από την εκπαιδευτική αποστολή * της έρευνας του Βικιεπιστήμιου που παραβιάζει την πολιτική ιδρύματος Wikimedia όπως η πολιτική μυστικότητας

ερευνητικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει τις ερευνητικές δραστηριότητες που διευθύνονται μέσα σε έναν ιστοχώρο του Βικιεπιστημίου αναθεωρήθηκε αρχικά και εγκρίθηκε με μια ύπαρξη IRB ενός αναγνωρισμένου ερευνητικού οργάνου, και εάν το πρόγραμμα διευθύνθηκε ανοιχτά σύμφωνα με το ηρψ-εγκεκριμένο πρωτόκολλο, κατόπιν είναι αποδεκτό για το συνυπολογισμό μέσα στο Βικιεπιστήμιο.)

Οι διαδικασίες για την έρευνα[επεξεργασία]

Eίναι χρέος των Βικιεπιστημίων να αποφασιστεί η ακριβής φύση των ερευνητικών πολιτικών τους - για να καθορίσουν ποια έρευνα είναι (και ποιοι ιδιαίτεροι τύποι ερευνών είναι), και τι είναι κατάλληλος για εκείνο το πρόγραμμα. Ειδικότερα, τα μικρότερα προγράμματα Βικιεπιστήμιου μπορούν να μην αισθανθούν επαρκώς εξοπλισμένα (με τις πολιτικές ή/και τους ανθρώπους) για να εξετάσουν την έρευνα. Επομένως, κάθε πρόγραμμα Βικιεπιστημίου πρέπει να διευκρινίσει (πριν από την οργάνωση, ή όσο το δυνατόν σύντομα πιό έκτοτε):

 1. Ποιο καλό (σ) της έρευνας επιτρέπει, και απαγορεύει
 2. τοπικές διαδικασίες για την έρευνα που.

Αυτές μπορούν να είναι αντίγραφα ή μικρές τροποποιήσεις των πολιτικών για βήτα, ή οποιωνδήποτε μερών αυτών των πολιτικών. Κατωτέρω είναι διάφορες οδηγίες που κάθε πρόγραμμα πρέπει να θεωρήσει - τουλάχιστον - προκειμένου να διευκρινίσει το συνυπολογισμό της έρευνας σε εκείνο το πρόγραμμα. Οι πιό λεπτομερείς οδηγίες που εξετάζουν την έρευνα μπορούν να βρεθούν γραμμές έρευνας.

Αναθεωρήστε[επεξεργασία]

Προκειμένου να επιτραπεί η αρχική έρευνα σε ένα πρόγραμμα Βικιεπιστημίου, πρέπει να υπάρξει ένα σύστημα (της όμοιας) αναθεώρησης σε ισχύ. Αυτό είναι ουσιαστικά μια κοινοτικός-οδηγημένη διαδικασία, συζήτηση, τροποποίηση, και, όπου απαιτείται, διαγράφοντας - δείτε γραμμές έρευνας για τις λεπτομέρειες. Σε περιπτώσεις σημαντικής ή τεχνικής συζήτησης, μια επιτροπή αναθεώρησης μπορεί να απαιτηθεί.

Κατηγοριοποίηση[επεξεργασία]

Έρευνα οποιουδήποτε είδους πρέπει να καταταγεί ως "έρευνα" (π.χ., με την προσθήκη του σε μια κατηγορία όπως Κατηγορία:Research). Το υλικό που εμφανίζεται να αποτελεί την έρευνα, και που δεν κολλιέται κατάλληλα, μπορεί να αφαιρεθεί από την περιοχή.

Δημοσίευση[επεξεργασία]

Έρευνα που προστίθεται στο Βικιεπιστήμιο "δεν δημοσιεύεται" αυτόματα (υπό την παραδοσιακή έννοια), και δεν μπορεί να προστεθεί ως πηγή για άλλα κείμενα στα προγράμματα Wikimedia (Wikipedia, Wikibooks, κ.λπ....) χωρίς την κατάλληλη όμοια διαδικασία αναθεώρησης.

Ο ρόλος του Βικιεπιστημίου στην υποστήριξη της έρευνας[επεξεργασία]

 • Η έρευνα στο Βικιεπιστήμιο προορίζεται να συμπληρώσει τις υπάρχουσες

παραδοσιακές μεθόδους έρευνας. Το Βικιεπιστήμιο παρέχει μια πειραματική πλατφόρμα για τους νέους τρόπους και στα ερευνητικά προγράμματα. Το Βικιεπιστήμιο ερευνά τις ερευνητικές δραστηριότητες που προωθούν την εκμάθηση και οι στόχοι του Wikimedia

Κατάλληλη απόδοση[επεξεργασία]

Η έρευνα που γίνεται στο Βικιεπιστήμιο πρέπει να αποδοθεί κατάλληλα στους συμμετέχοντες ερευνητές. Το συγγραφικό επάγγελμα πρέπει να δηλωθεί σαφώς. Στο αγγλικό Βικιεπιστήμιο αυτό ήταν προτεινόμενο ότι όλοι οι συντάκτες που εργάζονται έξω από τα όρια ουδέτερης άποψης (NPOV) η πολιτική έχει ένα καταχωρημένο όνομα χρήστη και διατηρεί μιαελεγχμένη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Περιορισμοί[επεξεργασία]

Ερευνητικά προγράμματα πρέπει να αναγνωρίσουν τους περιορισμούς της χρησιμοποίησης ενός Wiki, και να διαμορφώσουν στον τρόπο με τον οποίο οι πόροι που προσφέρονται πρέπει σε ένα Βικιεπιστήμιο να χρησιμοποιούνται. Ένα ερευνητικό πρόγραμμα πρέπει να εξετάσει το βαθμό στον οποίο το Βικιεπιστήμιο χρησιμοποιείται ως μηχανισμός για:

 • μοιραστεί περιεχόμενο
 • επικοινωνία
 • ...

Δείτε επίσης[επεξεργασία]

Πολιτικές του Βικιεπιστημίου
Έρευνα

Ερευνητικές Οδηγίες
Σκοπός της έρευνας
Επιτροπή αναθεώρησης

 • Research policies
 • Έρευνα - Διακεκριμένες σελίδες
  • Έρευνα - Πηγαία έγγραφα που αναφέρονται στην έρευνα μέσα στο Βικιεπιστήμιο
  • Πρωτότυπη έρευνα - μη δημοσιευμένη έρευνα πάνω σε κάποιο θέμα που χρησιμοποιεί βιβλιογραφική ανασκόπη και/ή μεθόδους επιπροσθέτως της βιβλιογραφικής ανσκόπησης
  • Δευτερεύουσα έρευνα - έρευνα πανω σε ένα θέμα χρησιμοποιώντας τη μέθοδο της βιβλιογραφικής ανασκόπησης