Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ουσιαστικά

Από Βικιεπιστήμιο
Εισαγωγή στα Σουηδικά

Ουσιαστικά[επεξεργασία]

Στα σουηδικά υπάρχουν δύο γένη, το κοινό και το ουδέτερο (δεν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ του αρσενικού και του θυληκού). Το κοινό χρησιμοποιείται τόσο για το αρσενικό όσο και για το θηλυκό. Όπως και στα ελληνικά υπάρχουν δύο μορφές, η οριστική και η αόριστη μορφή. Το άρθρο που χρησιμοποιείται για την οριστική μορφή του κοινού γένους είναι το en ενώ του ουδέτερου γένους το ett. Η αόριστη μορφή των ουσιαστικών δεν χρησιμοποιεί κάποιο ξεχωριστό άρθρο όπως στις περισσότερες γλώσσες, αλλά παράγεται όταν προστεθεί το αντίστοιχο άρθρο, κοινό ή ουδέτερο (en ή ett), ως κατάληξη στο ουσιαστικό. Το 75%, περίπου, του συνόλου των ουσιαστικών της σουηδικής γλώσσας ανήκουν στην κατηγορία κοινό και το υπόλοιπο 25% στην κατηγορία ουδέτερο. Δεν υπάρχουν κανόνες για το διαχωρισμό, ο αναγνώστης θα πρέπει να μάθει σε ποια κατηγορία ανήκει κάθε ένα από τα ουσιαστικά.

Παρακάτω φαίνονται ορισμένα ουσιαστικά (κοινά και ουδέτερα) στην αόριστη και την οριστική τους μορφή.

Κοινό - en[επεξεργασία]

Στη συνέχεια ακολουθεί μία λίστα με ουσιαστικά που ανήκουν στην κατηγορία των κοινών (μαζί με τη μετάφρασή τους) στην οριστική και την αόριστη μορφή τους:

en telefon (ένα τηλέφωνο - αόριστη μορφή)

telefonen (το τηλέφωνο - οριστική μορφή)

en klocka (ένα ρολόι)

klockan (το ρολόι)

en bil (ένα αυτοκίνητο)

den bilen (το αυτοκίνητο)

en dag (μία ημέρα)

dagen (η ημέρα)

en kvinna (μία γυναίκα)

kvinnan (η γυναίκα)

en pojke (ένα αγόρι)

pojken (το αγόρι)

Ουδέτερο - ett[επεξεργασία]

Στη συνέχεια ακολουθεί μία λίστα με ουσιαστικά που ανήκουν στην κατηγορία των ουδέτερων (μαζί με τη μετάφρασή τους) στην οριστική και την αόριστη μορφή τους:

ett rum (ένα δωμάτιο - αόριστη μορφή)

rummet (το δωμάτιο - οριστική μορφή)

ett skrivbord (ένα γραφείο)

skrivbordet (το γραφείο)

ett hus (ένα σπίτι)

huset (το σπίτι)

ett öra (ένα αυτί)

örat (το αυτί)

Πληθυντικός Ουσιαστικών[επεξεργασία]

Ο πληθυντικός των ουσιαστικών της σουηδικής γλώσσας δεν είναι τόσο απλός. Σε γενικές γραμμές υπάρχουν πέντε κατηγορίες, στις οποίες μπορούμε να κατατάξουμε τα ουσιαστικά ανάλογα με τον τρόπο που δημιουργείται ο πληθυντικός.

1. -or

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα κοινά ουσιαστικά (en) των οποίων η κατάληξη είναι -a και δεν τονίζεται

2. -ar

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν τα κοινά ουσιαστικά (en) των οποίων η κατάληξη είναι -e και δεν τονίζεται καθώς τα μονοσύλλαβα κοινά ουσιαστικά

3. Ουσιαστικά δανεισμένα από άλλες γλώσσες 4. κατάληξη σε 5. κατάληξη σε
Κατάληξη αόριστης μορφής -or -ar τρια τεσσερα πέντε
Κατάληξη οριστικής μορφής -na -na τρία τ τέσσερα τ πέντε π
Παραδείγματα en flicka (ένα κορίτσι), flickor (κορίτσια), flickorna (τα κορίτσια)

en kvinna (μία γυναίκα), kvinnor, kvinnorna

en flaska (ένα μπουκάλι), flaskor, flaskorna

en pojke (ένα αγόρι), pojkar (αγόρια), pojkarna (τα αγόρια)

en hund, hundar, hundarna

en bil, bilar, bilarna