Βικιεπιστήμιο:Πολιτικές/Έρευνα

Από Βικιεπιστήμιο

Η κοινότητα του Βικιεπιστημίου έχει κληθεί , να αναπτύξει οδηγίες για την πρωτότυπη έρευνα που θα ισχύουν για τους ιστοχώρους του Βικιεπιστημίου σε όλες τις γλώσσες.

Ειδική επιτροπή προγραμμάτων ψήφισμα 2006-39A[επεξεργασία]

Το SPC συστήνει τη δημιουργία ενός βήτα προγράμματος του Βικιεπιστημίου, που φιλοξενείται στην περιοχή wikiversity.org, και σύμφωνα με το πεδίο του, θα αρχίσει τον Αύγουστο. Το πρόγραμμα θα αφιερωθεί στη συλλογή των ελεύθερων πολύγλωσσων εκπαιδευτικών πόρων, και στην υποστήριξη των κοινοτήτων, χρησιμοποιώντας εκείνους τους πόρους ώστε για να διδάξει και να μάθει από κοινού. Το βήτα στάδιο του προγράμματος θα τρέξει για έξι μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων οι οδηγίες για τις περαιτέρω πιθανές χρήσεις της περιοχής, συμπεριλαμβανομένης της συνεργάσιμης έρευνας, θα αναπτύσσονται στο βήτα wiki. Αυτές οι οδηγίες θα αναθεωρηθούν από το SPC στο τέλος της βήτα περιόδου.(Πηγή)

Οδηγίες 14 Αυγούστου 2006 από την επιτροπή[επεξεργασία]

(Πηγή, από το μέλος της επιτροπής Anthere)

  • "..... οι οδηγίες πρέπει να αναπτυχθούν, *πιο ιδιαίτερα* σε σχέση με τη συνεργάσιμη έρευνα. Θα ελπίζαμε ότι αυτές οι οδηγίες αναπτύσσονται όσο το δυνατόν περισσότερο στη βήτα περιοχή, έτσι ώστε όλες οι γλώσσες να μοιράζονται έναν κοινό στόχο και μερικούς κοινούς μη διαπραγματεύσιμους κανόνες."
  • "Στο τέλος αυτών των 6 μηνών της [βήτα] περιόδου, το πρόγραμμα θα αναθεωρηθεί ιδιαίτερα ,έτσι ώστε το ζήτημα της συνεργάσιμης έρευνας να είναι κατάλληλο, και να είναι δυνατόν να καθορίσει εάν το βήτα στάδιο τελειώσει. Η ανασκόπηση θα γίνει από το SPC."

Δείτε ακόμη[επεξεργασία]

  • Ερευνητική πολιτική
  • Σχετικές σελίδες έρευνας
    • Έρευνα - έγγραφα πηγής σχετικά με την έρευνα μέσα στο Βικιεπιστήμιο
    • Πρωτότυπη Έρευνα - αδημοσίευτη έρευνα σε ένα θέμα που χρησιμοποιεί τη βιβλιογραφική επισκόπηση ή και μεθόδους εκτός από τη βιβλιογραφική επισκόπηση
    • Δευτερεύουσα έρευνα - έρευνα σε θέμα που χρησιμοποιεί τη μέθοδο της βιβλιογραφικής επισκόπησης