Τμήμα:Οικονομικά

Από Βικιεπιστήμιο

Καλώς ήρθατε στo τμήμα Οικονομικών!

Τα Οικονομικά είναι μια κοινωνική επιστήμη η οποία μελετά την παραγωγή, τη διανομή και κατανάλωση των αγαθών και υπηρεσιών. Περιγράφει τη διαδικασία σε όρους ανταλλαγής μεταξύ ανταγωνιστικών επιλογών, όπως παρατηρείται μέσω μετρήσιμων ποσοτήτων όπως είναι οι εισροές, οι τιμές και οι εκροές.

Για τους περισσότερους τα οικονομικά είναι μια θετική επιστήμη που μελετά την ανθρώπινη συμπεριφορά και ευημερία σαν μια σχέση μεταξύ σπανίων πόρων (που έχουν και διάφορες χρήσεις) και κοινωνικών επιδιώξεων σύμφωνα με τον Lionel Robbins, 1935. Η επιστήμη αποτελείται από διάφορες (δυνητικά ασύμβατες) θεωρίες για τα συστήματα παραγωγής και διανομής. Τα θέματα για τα οποία υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα οικονομικά είναι η κατανομή των πόρων, η παραγωγή, η διανομή ή ανταλλαγή, και ο ανταγωνισμός.

Μαθήματα[επεξεργασία]

Τμήμα[επεξεργασία]

Οικονομικά

Νομισματικά

Διαθέσιμα μαθήματα[επεξεργασία]

Κατηγορίες[επεξεργασία]

Υπεύθυνοι[επεξεργασία]

Μαθητές[επεξεργασία]

Thomas Marios Z

Νέα του Τμήματος[επεξεργασία]

  • 8/12/2007 Το τμήμα άνοιξε.