Βικιεπιστήμιο:Ψηφοφορίες/Αρχείο

Από Βικιεπιστήμιο

Εδώ φιλοξενείται το αρχείο όλων των ψηφοφοριών που έχουν λάβει χώρα στο Βικιεπιστήμιο.

Ψηφοφορίες για διαχειριστή

  • Assassingr - εγκρίθηκε
  • ZaDiak - εγκρίθηκε
  • Consta - εγκρίθηκε για 3 μήνες (έχει λήξει)
  • Konsnos - εγκρίθηκε

Ψηφοφορίες για γραφειοκράτη

Ψηφοφορίες για ιδιότητα bot

Ψηφοφορίες για πολιτικές